Vytvořit účet

ověřovací kód:
  • Heslo nemůže být příliš podobné jinému údaji ve vašem účtu.
  • Heslo musí mít délku aspoň 8 znaků.
  • Vaše heslo nemůže být takové, které je často používané.
  • Vaše heslo nemůže být čistě číselné.
Zadejte pro ověření stejné heslo jako předtím.

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace provádí zpracování osobních údajů uživatelů webového informačního systému za účelem poskytování služby webového informačního systému.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů je Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace, se sídlem U zoologické zahrady 147/46, 63500 Brno, Česká republika, IČO: 00101451, zápis v obchodním rejstříku: Pr 11, Krajský soud v Brně (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: U zoologické zahrady 147/46, 63500 Brno, Česká republika, adresa elektronické podatelny: podatelna@zoobrno.cz, telefon: 546 432 311

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Správce o uživatelích informačního systému zpracovává tyto údaje: jméno, příjmení a e-mailová adresa za účelem oprávněného zájmu správce, jak je specifikováno výše. Jsou to informace nutné k zajištění adekvátní péče o uživatele webového informačního systému.

3. Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu existence uživatelského účtu. O jeho zrušení můžete správce požádat.

4. Další příjemci osobních údajů

Osobní údaje předáváme pouze v nezbytném rozsahu vybraným dodavatelům, kteří pro nás zajišťují služby informačního systému.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5. Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k poskytnutým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz poskytnutých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování poskytnutých osobních údajů a dále právo na přenositelnost poskytnutých osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním poskytnutých osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Zpět

Uživatel

Školní rok