Akce ve školním roce 2019/2020

IMG_4748.JPG

 

Stanice mladých přírodovědců Zoo Brno je zájmovou organizací pro děti a mládež od 6 do 20 let. Jejím sídlem je Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace. Stanice byla založena 19. listopadu 1978. Jejím hlavním posláním a cílem je aktivní využívání volného času dětí a dospívající mládeže v kroužcích formou atraktivního využívání výchovně-vzdělávacích metod a prostředků v rozličných přírodovědných oborech a využívání zoologické zahrady jako takové.

Cena kroužků, které probíhají 1x týdně činí 890,- Kč za pololetí, cena kroužků, které probíhají 1x za dva týdny je 590,- Kč / pololetí. 

Kontakt a aktuální informace: Zuzana Sommerová, tel.: 546 432 361, e-mail: sommerova@zoobrno.cz

Zájemcům o přírodovědné kroužky nabízíme také možnost přihlásit se do kroužků ve Středisku ekologické výchovy Hlídka na Špilberku. Více informací na https://is.sevhlidka.cz/krouzky/

Přehled skupin Stanice mladých přírodovědců Zoo Brno:

 

Žádné akce neodpovídají zadaným parametrům hledání.