Soutěže pro školy ve školním roce 2019/2020

DEN PŘÍRODNÍCH VĚD PRO ŠKOLY - 16. ŘÍJNA 2019 "KATEGORIE Z8"

Začátek: 16. října 2019

Družstva ze základních škol z 8. a 9. ročníku.

Každé družstvo musíte přihlásit zvlášť na samostatnou přihlášku. Můžete zaregistrovat až 2 tříčlenné týmy z jedné školy do jedné kategorie. Jména soutěžících žáků je možné změnit v den soutěže.

Po přihlášení vám bude přidělen konkrétní čas příchodu, zamezíme tím čekání na úvodním stanovišti.

Cílová skupina: druhý stupeň základních škol

Vede Jana Galová

přihlásit

DEN PŘÍRODNÍCH VĚD PRO ŠKOLY - 17. ŘÍJNA "KATEGORIE Z6"

Začátek: 17. října 2019

Družstva ze základních škol z 6. a 7. ročníku

Každé družstvo musíte přihlásit zvlášť na samostatnou přihlášku. Můžete zaregistrovat až 2 tříčlenné týmy z jedné školy do jedné kategorie. Jména soutěžících žáků je možné změnit v den soutěže. 

Po přihlášení vám bude přidělen konkrétní čas příchodu, zamezíme tím čekání na úvodním stanovišti.

Cílová skupina: druhý stupeň základních škol

Vede Jana Galová

přihlásit

DEN PŘÍRODNÍCH VĚD PRO ŠKOLY - 17. ŘÍJNA 2019 "KATEGORIE G"

Začátek: 17. října 2019

Družstva z víceletých gymnázií - prima až kvarta.

Každé družstvo musíte přihlásit zvlášť na samostatnou přihlášku. Můžete zaregistrovat až 2 tříčlenné týmy z jedné školy do jedné kategorie. Jména soutěžících žáků je možné změnit v den soutěže.

Po přihlášení vám bude přidělen konkrétní čas příchodu, zamezíme tím čekání na úvodním stanovišti.

Cílová skupina: druhý stupeň základních škol

Vede Jana Galová

přihlásit