DEN PŘÍRODNÍCH VĚD PRO ŠKOLY - "KATEGORIE G" - 5. 10. 2023

DEN PŘÍRODNÍCH VĚD PRO ŠKOLY - "KATEGORIE G" - 5. 10. 2023 0 Kč

Začátek: 5. října 2023

Družstva z víceletých gymnázií - prima až kvarta.

Každé družstvo musíte přihlásit zvlášť na samostatnou přihlášku. Můžete zaregistrovat až 2 tříčlenné týmy z jedné školy do jedné kategorie. Jména soutěžících studentů je možné změnit v den soutěže.

Po přihlášení vám bude přidělen konkrétní čas příchodu, zamezíme tím čekání na úvodním stanovišti.

Cílová skupina: VÍCELETÁ GYMNÁZIA : PRIMA - KVARTA

Vedou Jana Galová a Marek Sláma

Přihlašování bylo ukončeno 27. září 2023 0:00.

Uživatel

Školní rok