Ornitologie

Ornitologie 1 200 Kč / pololetí

Čas: čtvrtek od 15:30 do 17:30

Kroužek pro děti, které s ornitologií začínají. Budeme chodit ven a pozorovat druhy ptáků žijící volně v areálu zoo. Naučíme se poznávat nejběžnější ptačí druhy a vyzkoušíme rozpoznávat druhy ptáků i podle zpěvu a peří. Seznámíme se také s exotickými druhy chovanými v Zoo Brno.

Věková skupina: 9 - 12 let

Vede Jana Galová

Přihlašování bylo ukončeno 30. října 2023 0:00.

Uživatel

Školní rok